Open Brief Frank Vanleenhove : MRP proefeiland voor de kust van Knokke-Heist ?

Open brief aan alle inwoners, tweede verblijvers en bezoekers van Knokke-Heist.
Betreft: MRP proefeiland voor de kust van Knokke-Heist ?
Door Frank Vanleenhove

Ik ben geen politieker, dus dit is geen verkiezingspropaganda. Ik werk al 36 jaar op het strand, heb in Heist op de dijk gewoond, 10 jaar in Westkapelle, nu in de ouderlijke woning te Knokke waar ik ook een onvergetelijke jeugd gespendeerd heb.
Ik ben super tevreden hier te wonen, en wil dat ook dolgraag blijven. Hetzelfde wens ik toe aan mijn kinderen, kleinkinderen… en ik denk wel dat samen met mij iedereen fantastisch blij is hier te wonen of in onze gemeente tijd kan spenderen.
Enkele maanden geleden dook het Marien Ruimtelijk plan op, en werd ik als watersporter om een opinie gevraagd wat de rechtstreekse gevolgen voor ons zouden kunnen zijn. Toen ik alle uitleg kreeg en de ernst van de situatie onder ogen zag realiseerde ik mij dat wij als watersportclub slechts een klein deel van de gevolgen zouden kunnen verwoorden. Het plan dat op tafel ligt gaat ons allemaal aan, en kan voor velen veel nefastere gevolgen hebben, veel erger dan onze argumenten vanuit de strand- en watersportwereld….

Vandaar deze oproep.
We zijn nu een week met de veelbesproken petitie bezig op Surfers Paradise, samen met vele andere strandcollega’s, onder het motto van “beter iets doen dan niets doen en toekijken”. Dit leert ons het volgende: de mensen zijn geïnteresseerd maar willen uitleg krijgen. De mensen tekenen niet zomaar, maar moeten aangesproken worden. De petitie moet hen onder de neus geschoven worden. De petitie zomaar op een tafeltje leggen met een balpen erbij werkt niet. Handtekeningen verzamelen vergt tijd en energie. Het grootste gevaar ? dat we met z’n allen denken dat het zo’n groots en waanzinnig plan is , dat het er nooit kan komen. Dit is verkeerd ! Doen we niets dan is de kans groot dat we binnen een paar jaar op een eiland kijken, met alle gevolgen van dien. Let wel, ik luister met plezier en alle aandacht naar de persoon die mij pro-eiland argumenten kan leveren en de voordelen die dit voor onze badstad en omgeving zouden kunnen betekenen. Er zijn ook mensen die een eiland heel mooi vinden bvb…

Wees echter de geschiedenis van de Zeebrugse havenuitbreiding indachtig, die ik als inwoner van Knokke-Heist als volgt mocht ervaren:
Het moet ongeveer 40 jaar geleden zijn toen ik thuis voor het eerst mijn vader, Roger Vanleenhove, zijn bezorgdheid hoorde uiten over de nakende uitbreiding van de Zeebrugse haven. De gekende “Mole” zou in het niet verdwijnen tussen de 2 nieuw op te trekken westelijke en oostelijke strekdammen terwijl er ook landinwaarts belangrijke veranderingen op programma stonden. Economische voorspoed en werkgelegenheid voor de ruime omgeving beloofden alle daaraan verbonden nadelen het hoofd te bieden.

Met de tweede wereldoorlog nog in zijn geheugen maakte hij zich vooral zorgen om de inplanting van een NLG terminal op de oostelijke strekdam aan de kant van Knokke-Heist daar hij vreesde dat bij het uitbreken van een nieuwe oorlog dit één van de eerste doelen zou zijn die dan bij bombardement meteen Knokke-Heist en omstreken van de kaart zouden vegen…Hij werd aldus voorzitter van het anti-NLG comité die er wel niet in slaagde deze opzet tegen te houden maar toch kon zorgen voor tal van extra veiligheidsmaatregelen.

En zo geschiedde…Zeebrugge werd een wereldhaven en beetje per beetje werd de badstad Knokke-Heist afgescheiden van de rest van Vlaanderen…Onze gemeente bereiken via de kustweg bleek soms een hele tijdsopslorpende bezigheid, Zeebrugge dorp zelf bloedde dood, Zeebrugge strand viel ten prooi aan immense zandophoping en moet elke zomer vechten om toeristisch te overleven, terwijl we ook het enige land ter wereld zijn waar pas tientallen jaren na een wereldhavenuitbreiding ook gedacht wordt aan een deftige ontsluitingsweg, na het recent openen van de langverachte A11. Grootste slachtoffer daarvan was en is randgemeente Westkapelle die al die jaren het zwaar vervoer van en naar de haven in zijn achtertuin zag passeren.
Op de buren van Brugge moesten we ook al niet teveel rekenen want al dat verkeer werd op de E40 afgeleid langs Aalter terwijl dat ook via afrit Brugge en Brugge ring had gekund, terwijl de Cruise schepen steevast andere bestemmingen aandeden en onze badstad links lieten liggen.

Insluipende Kanker
Naast Westkapelle bleken de gevolgen langs de kustlijn voor Heist minstens even groot. Als een kanker kwamen de nadelen één voor één deze deelgemeente binnengeslopen: ook aan de oostzijde van de strekdam kwam door de ebstroom een aanzienlijke verzanding tot stand wat resulteerde in “de baai van Heist”… Een “natuurgebied” op ettelijke meters van een wereldhaven met alle drukte en lawaai van dien. Knokke-Heist kreeg na de “golden mile” in het mondaine Zoute, nu ook een “black mile”. De inwoners aldaar zagen hun eigendommen devalueren, alle Horeca zaken verdwijnen , ze woonden bovendien plotseling niet meer “aan” zee en kregen na verloop van tijd ook maar beperkte toegang tot een minieme zandstrook vlak voor hun appartement terwijl verderop drijfzand voor gevaarlijke situaties zorgde. De reeds jarenlang aldaar gevestigde watersportclub VVW Heist diende noodgedwongen en op eigen kosten te verhuizen wegens de verzanding en vorming van zandbanken en alle watersporten daar onmogelijk nog te beoefenen vielen…Terwijl deze trend nog lang niet ten einde is daar de haven van Zeebrugge voor ernstige storingen heeft gezorgd in het zeestromingspatroon ter hoogte van onze badstad. Wat met de zogezegde voorafgaandelijke studies ??

De kanker ging ook iets verder…meer dan opmerkelijke lichtvervuiling wanneer men ‘s avonds en bij donker langs onze dijk floreert, tot diep in Knokke hoor je bij windstille avonden en bij nacht lawaai van allerhande laad- en losactiviteiten en slechts een paar maanden per jaar kan je de zon nog in de zee zien ondergaan.

Knokke-Heist in de schaduw van Zeebrugge haven…
Marien Ruimtelijk Plan
Alsof dit alles nog niet genoeg komt er nu een nieuw voorstel: het optrekken van een “proefeiland” op welgeteld één kilometer uit de kust vlak voor Knokke centraal en… bij uitbreiding wordt dit een langgerekte smalle landstrook vertrekkende aan de oostelijke strekdam tot aan de Nederlandse grens !
Dit zou zonder meer betekenen dat de Badstad Knokke-Heist niet meer aan de Noordzee zou gelegen zijn, maar aan een kanaal ! Dit alles onder het mom van “kustbescherming tegen de 1000 jarige storm”, terwijl de overheid meteen dat “kanaal” wil gebruiken om de binnenvaart vanuit de Westerschelde naar de haven van Zeebrugge reden van bestaan te geven door een opening te maken in de oostelijke strekdam…en zo een nieuwe scheepvaartroute te creëren. (na het afspringen van het “blinker en stinker” voorstel paar jaar geleden om zo het binnenland te bereiken)
Dit alles zal rampzalige gevolgen hebben voor alles en iedereen te Knokke-Heist. Niet alleen worden alle watersporten dan onmogelijk (verboden met beroepsvaart in de buurt, minder wind, geen golven meer), is de kans groot dat dit kanaal zeer vervuilend blijkt te zijn omdat de natuurlijke zeegang danig verstoord wordt, en wellicht wordt door trechtervorming bij eb en vloed de stroming zodanig sterk dat ook veilig zwemmen tot het verleden zal behoren. Neem daar nog eens schepen bij die vlak onder onze kust passeren, met alle lawaai en luchtvervuiling als gevolg (ooit al eens op een windstille avond de bruine “smog” zien hangen als fijn roetstof ver in zee boven de scheepvaartroute voor Knokke-Heist ??) en iedereen beseft dat dit nefaste gevolgen zal kennen. Stranden zullen leeglopen, toeristen zullen andere oorden opzoeken, de vastgoedmarkt langs de dijk zal ineenstorten – wie wil zicht op een kanaal met schepen en 1 km daarachter een eiland in plaats van de open wijde horizon ??
En…éénmaal de kuststrook verziekt volgt de stadskern van onze gemeente, en de villawijken…Want ook die mensen komen voor zee en strand…Het kloppend hart van onze badstad.

Voor al deze redenen: zeg via de petitie NEEN aan het proefeiland en in het verlengde NEEN aan deze verdere uitbreiding van de haven van Zeebrugge ! Meer nog: neem het heft in handen en zorg dat Uw ganse omgeving de petitie tekent. Alle verenigingen van Knokke-Heist, vraag al Uw leden te tekenen, alle organisatoren van evenementen: vraag Uw bezoekers te tekenen. Handelaars, hotels, restaurants, immokantoren: vraag Uw klanten te tekenen. Inwoners die naast tekenen willen helpen: vraag Uw petitieformulieren in het stadhuis, en bezoek Uw buren, Uw straat . Inwoners van appartementen: doe hetzelfde en laat iedereen in de blok tekenen.

Knokke-Heist heeft zijn deel gehad en meer reeds dan een florerende badstad kan verdragen ! Geen enkele studie kan deze onomkeerbare “proef” verantwoorden, Wij willen een NoordzeeKUST , GEEN NOORDZEEKANAAL !!!

Dankuwel voor Uw tijd, Eén doel: samen 500.000 handtekeningen verzamelen ! En daar is het in juli, augustus en september de ideale tijd voor.

Teken de petitie hier.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Ontvang het Surfers Paradise & Lakeside Paradise nieuws in jouw mailbox.